Koszty stałe

Dodaj koszt stały

Lista zdefiniowanych kosztów stałych

Brakujące dokumenty stałe


Koszty stałe


W przypadku posiadania faktur kosztowych z taką samą lub zbliżoną kwotą (np. rachunek za telefon lub Internet), można wygenerować w systemie koszt stały. Funkcjonalność ta, pozwala zweryfikować, czy wszystkie faktury kosztowe dotyczące kosztów stałych zostały zaksięgowane w danym miesiącu.


Dodaj koszt stały


Aby wprowadzić koszt stały do systemu należy przejść do zakładki Moje koszty/Koszty stałe i wybrać przycisk Dodaj koszt stały.Następnie wybrać kontrahenta, wprowadzić zakres kwot brutto oraz opis. Po dokonaniu zmian, kliknąć przycisk Zapisz.


Lista zdefiniowanych kosztów stałych


Istnieje możliwość wygenerowania dokumentu, w którym widnieją aktualnie wprowadzone koszty stałe w systemie. W zakładce Moje koszty/Koszty stałe, należy rozwinąć listę pobierania raportów i wybrać Lista zdefiniowanych kosztów stałych. Zostanie wówczas wygenerowany dokument zawierający zapisane koszty stałe.

Brakujące dokumenty stałe


Raport Brakujące dokumenty stałe  zawiera pozycje niezaksięgowane w systemie. Ta funkcjonalność jest przydatna w przypadku wprowadzenia dużej ilości faktur kosztowych. Na podstawie tego wykazu można szybko sprawdzić, która faktura nie została wprowadzona do systemu.