W celu wprowadzenia kosztu firmy dotyczącego składek ZUS osób współpracujących należy skorzystać z dostępnego szablonu ZUS właściciela znajdującego się w zakładce Moje koszty/Faktury kosztowe i zaksięgować wydatek analogicznie, jak składki ZUS właściciela.


W celu wprowadzenia składek ZUS ręcznie należy:

1. Przejść do zakładki Moje koszty/Faktury kosztowe i kliknąć przycisk Dodaj wydatek;2. Wybrać szablon ZUS właściciela;3. Następnie wybrać kontrahenta z listy (tworzony automatycznie po przeliczeniu miesiąca na podstawie parametru zdefiniowanego w zakładce Ustawienia/Właściciel, uzupełnić numer dokumentu, daty, w przypadku spółek wybrać wspólnika oraz wprowadź kwoty składek ZUS. Jeśli jedna ze składek jest zerowa, nie ma potrzeby usuwania pozycji - system zapisze jedynie te, które mają wprowadzone kwoty. W polu Opis transakcji gospodarczej wprowadzić: ZUS osoby współpracującej. Po uzupełnieniu koniecznych danych należy kliknąć w przycisk Zapisz i zaksięguj.3. Składki wprowadzane ręcznie można zapłacić bezpośrednio z systemu lub oznaczyć jako zapłacone.