Od lipca 2018 roku, na żądanie organów kontroli skarbowej, każdy przedsiębiorca jest zobowiązany do przekazania JPK FA w postaci elektronicznej. 

Aby wygenerować plik JPK_FA:

1. Należy w zakładce Moja księgowość/JPK rozwinąć Opcje zaawansowane i wybrać przycisk Generuj

 

 


2. Następnie należy wybrać:

·      Rodzaj generowania: Na żądanie

·      Typ JPK: JPK_FA

·      Okres od-do

·      Przycisk Generuj


 

Plik widoczny będzie na liście w zakładce Moja księgowość/ JPK: