Aby wysłać plik JPK_V7 należy poza systemem mKsiegowość należy kolejno:
  1. Pobrać plik JPK wygenerowany przez program księgowy w Moja księgowość/ JPK klikając przycisk Pobierz.
  2. Wejść na stronę https://e-mikrofirma.mf.gov.pl/jpk-client.
  3. Wgrać plik JPK na stronie i kliknąć Dalej w prawym dolnym rogu.


4. Ponownie w prawym dolnym rogu  kliknąć Podpisz i wybrać  Podpis kwalifikowany.
 5. Strona zwróci nam plik do podpisania – należy go pobrać, klikając Pobierz w prawym dolnym rogu. Plik proszę zapisać na komputerze. Nowy plik będzie miał nazwę starego z przedrostkiem „initupload”. Na tym pliku pracujemy w dalszym etapie.6.Należy otworzyć program dołączony do podpisu elektronicznego. W programie bezpośrednio dostarczonym wraz z podpisem można podpisywać pliki i nie potrzebujemy do tego żadnych aplikacji dodatkowych.  Program ten należy zaktualizować i ustawić według informacji znajdujących się na stronie: https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawy-urzedowe/chce-zalatwic-sprawe-przez-internet/podpis-kwalifikowany.
7. Do programu należy wgrać plik JPK z nazwą „initupload” i podpisać go podpisem kwalifikowanym.
8. Ponownie należy przejść do bramki Ministerstwa Finansów, w której proszę wgrać (w dalszym etapie, nie zaczynamy od początku!) podpisany plik. 
9. Weryfikacja odbywa się na późniejszym etapie, więc nie powinniśmy się sugerować pomarańczowym polem w kolumnie „Podpis”
10. Proszę kliknąć przycisk Wyślij.