Podczas wystawiania faktur sprzedaży w mKsięgowości istnieje możliwość wyboru dowolnego terminu płatności, klikając na pole z zerem można wybrać z listy terminy domyślne.Jeśli płatność została ustalona na inny okres, klikając na ikonę kalendarza można dokonać wyboru dowolnej daty.