Dowód wewnętrzny ZUS właściciela 51 tworzy się automatycznie na podstawie wprowadzonej płatności do dokumentu ZUS i przy zaznaczonym parametrze Księgować ZUS 51 do KPiR. Parametr ten znajduje się w Ustawienia / Firma.Dzięki zaznaczeniu tej opcji po wprowadzeniu płatności automatycznie zostaje wygenerowany dokument uwzględniony także w KPiR. W zakładce Moja księgowość / ZUS i podatki  dokument ZUS właściciela 51 przyjmie wartość 0.00 zł. Nie należy dodawać płatności do tego dokumentu.Usunięcie DW ZUS 51 jest możliwe przy spełnieniu warunku usunięcia płatności oraz gdy wyżej wspomniany parametr jest zaznaczony. Po uruchomieniu procesu kontroli miesiąca w Moja księgowość/ Zamknij miesiąc dla okresu, w którym dodano płatność, wpis ten zostanie automatycznie usunięty z systemu.