Dowód wewnętrzny ZUS właściciela 53 tworzony jest automatycznie na podstawie wprowadzonej płatności do dokumentu ZUS. W zakładce Moja księgowość / ZUS i podatki  dokument ZUS właściciela 53 przyjmie wartość 0.00 zł. Nie należy dodawać płatności do tego dokumentu.Aby usunąć DW ZUS 53 koniecznie należy usunąć płatność, która wcześniej została dodana do dokumentu ZUS właściciela. Kolejnym krokiem jest uruchomienie procesu kontroli miesiąca w celu odświeżenia danych znajdujących się w systemie. Gdy proces kontroli miesiąca zostanie zakończony w systemie nie będzie widniał dokument DW ZUS 53.