W systemie mKsięgowość istnieje możliwość wygenerowania korekty do pliku JPK_VAT. 


W tym celu należy przejść do zakładki Moja Księgowość/JPK. Następnie nakierować myszką na wybrany dokument i kliknąć przycisk Koryguj. Po skorygowaniu dokumentu w widoku głównym zakładki Moja Księgowość/JPK dostępna będzie tylko korekta JPK. Aby widoczny był podgląd obu plików JPK, należy w filtrze Status znajdującym się po lewej stronie ekrany zaznaczyć Pokaż również skorygowane.