W systemie istnieje również możliwość wprowadzania wydatków związanych z innymi pojazdami wykorzystywanymi do celów służbowych. Aby prawidłowo rozliczyć koszty związane z tymi pojazdami, należy je wprowadzić do środków trwałych. W tym celu proszę przejść do zakładki Moja Księgowość/Środki trwałe i kliknąć przycisk Dodaj Środek Trwały. Rower


W przypadku, gdy do celów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wykorzystywany jest rower wszystkie faktury księgowane są jako zwykłe wydatki. Natomiast sam rower można wprowadzić do środków trwałych w celu rozliczenia kosztu zakupu (tzw. jednorazowa amortyzacja).


Motorower


Uwzględniając koszty związane z korzystaniem z motoroweru, należy brać pod uwagę dwie zasady. Jeżeli pojazd nie przekracza 45 km/h to można księgować wszystkie wydatki bezpośrednio w kosztach z pełnym odliczeniem. Natomiast jeśli motorower przekracza taką prędkość, należy go traktować jako samochód osobowy i w takim przypadku 50% odliczenia do VAT i 75% do kosztów. Również można go dodać do środków trwałych, tak jak rower. 


Skuter


Skuter podobnie jak motorower może być rozliczny na dwa sposoby. Jeśli nie przekracza 25 km/h to można księgować wszystkie wydatki bezpośrednio w kosztach z pełnym odliczeniem. Zaś w przypadku gdy skuter przekracza wskazaną prędkość, należy go traktować jako samochód osobowy (50% odliczenia VAT i 75% do kosztów).