Plik JPK_KPiR składa się z dwóch sekcji które zawierają ściśle określone elementy. 


Pierwsza sekcja KPiR informacja zawiera: wartość spisu z natury na początek i koniec roku, koszty uzyskania przychodu, dochód. 


Druga sekcja KPiR wiersze, uwzględnione są następujące pozycje: 

  • liczba porządkową,
  • datę zdarzenia gospodarczego,
  • numer dowodu księgowego,
  • dane kontrahenta,
  • opis zdarzenia,
  • przychód,
  • zakupy,
  • wydatki.W celu wygenerowania pliku JPK_KPiR w systemie, należy przejść do zakładki Moja Księgowość/JPK. Następnie z lewej strony ekranu rozwinąć Opcje zaawansowane i wybrać przycisk Generuj. 


W nowym oknie należy wybrać rodzaj generowania - na żądanie, typ należy ustawić jako JPK_KPiR oraz okres, za który ma zostać wygenerowany plik JPK_KPiR i ponownie kliknąć przycisk Generuj.Plik JPK_KPiR można generować tylko za okresy miesięczne.