Gdy wszystkie dokumenty dotyczące danego okresu zostaną zaksięgowane, należy pamiętać o zamknięciu miesiąca. Rekomendujemy zamknięcie danego okresu do 21 dnia następnego miesiąca. W celu zamknięcia miesiąca należy przejść do zakładki Moja księgowość / Zamknij miesiąc i wykonać następujące czynności:


Krok 1. Zweryfikuj dokumenty


Po wejściu do tej zakładki mamy możliwość zweryfikowania poprawności zaksięgowanych dokumentów. Dla każdego wprowadzonego dokumentu widoczny jest zapis w KPiR oraz w rejestrze VAT. Po kliknięciu na wybrany dokument, można oznaczyć dokument jako sprawdzony jeżeli dokument jest prawidłowo zaksięgowany. W przypadku konieczności poprawienia dokumentu jest dostępna opcja cofnięcia zatwierdzenia i edycji. Po dokonaniu zmian na fakturze, należy ponownie zweryfikować dokument. Gdy wszystkie faktury zostaną oznaczone jako sprawdzone możemy przejść do kolejnego kroku.


Krok 2. Uruchomienie procesu kontroli


Podczas procesu kontroli miesiąca na podstawie wprowadzonych dokumentów do systemu zostają wygenerowane składki ZUS, podatek PIT, techniczna deklaracja VAT, plik JPK, amortyzacje.


Krok 3. Pełne zamknięcie miesiąca


Po wejściu w pełne zamknięcie miesiąca widzimy podstawowe m. in. dane firmy, statusy dokumentów, deklarację VAT, podatek PIT oraz rejestr VAT zakupu i sprzedaży.


Na dole widocznego okna znajduje się przycisk Zamknij miesiąc. Po kliknięciu w tą akcję system automatycznie zatwierdza deklarację PIT, zatwierdza plik JPK, który jest automatycznie wysyłany za pomocą kwoty do autoryzacji eDeklaracji, wysyłane są wydruki na adres mailowy.

W przypadku, gdy plik JPK został wysłany przed pełnym zamknięciem miesiąca, system nie wyśle drugi raz pliku JPK.