Gdy wszystkie dokumenty dotyczące danego okresu zostaną zaksięgowane należy pamiętać o zamknięciu miesiąca. Rekomendowane jest zamknięcie danego okresu do 21. dnia następnego miesiąca. W celu zamknięcia należy przejść do zakładki Moja księgowość/Zamknij miesiąc i wykonać następujące czynności:


Krok 1. Zweryfikuj dokumenty


Po wejściu do tej zakładki istnieje możliwość zweryfikowania poprawności zaksięgowanych dokumentów. Dla każdego wprowadzonego dokumentu widoczny jest zapis w KPiR oraz w rejestrze VAT. Po kliknięciu na wybrany dokument, można oznaczyć jako sprawdzony, jeżeli jest prawidłowo zaksięgowany. W przypadku konieczności naniesienia poprawek na dokumencie dostępna jest opcja cofnięcia zatwierdzenia i edycji. Po dokonaniu zmian na fakturze należy ponownie zweryfikować dokument. Gdy wszystkie faktury zostaną oznaczone jako sprawdzone można przejść do kolejnego kroku.


Krok 2. Uruchomienie procesu kontroli


Podczas procesu kontroli miesiąca na podstawie wprowadzonych dokumentów do systemu zostają wygenerowane składki ZUS, podatek PIT, techniczna deklaracja VAT, plik JPK, amortyzacje.


Krok 3. Pełne zamknięcie miesiąca


Po wejściu w Pełne zamknięcie miesiąca widoczne będą m. in. dane firmy, statusy dokumentów, deklarację VAT, podatek PIT oraz rejestr VAT zakupu i sprzedaży.


Na dole widocznego okna znajduje się przycisk Zamknij miesiąc. Po kliknięciu w tę akcję, system zatwierdza deklarację PIT oraz plik JPK, który jest automatycznie wysyłany za pomocą kwoty do autoryzacji eDeklaracji. Wydruki przesyłane są na adres e-mailowy.

W przypadku, gdy plik JPK został wysłany przed pełnym zamknięciem miesiąca, system nie ponowi wysyłki drugiego pliku JPK.