Do marca 2020r. przejście do zakładki Moja księgowość/Deklaracje powodowało automatyczne przeliczenie wszystkich deklaracji na podstawie wprowadzonych dokumentów lub zmienionych ustawień systemowych.


Obecnie funkcjonalność automatycznego odświeżania deklaracji została domyślnie wyłączona. 


Oznacza to, że po przejściu do zakładki Moja księgowość/Deklaracje nie trzeba czekać na odświeżenie dokumentów. Zamiast tego wyświetlony zostanie komunikat informujący o nieaktualnych deklaracjach - jeśli do systemu wprowadzono nowe dokumenty; natomiast przycisk Aktualizuj deklaracje, zostanie podświetlony na czerwono.Po uruchomieniu procesu aktualizacji poprzez kliknięcie w przycisk Aktualizuj deklaracje, deklaracje zostaną przeliczone za wszystkie okresy poczynając od stycznia danego roku aż do miesiąca wskazanego w polu Miesiąc. Czerwone obramowanie przycisku Aktualizuj deklaracje nie wyświetli się, a komunikat o nieaktualnych deklaracjach zostanie usunięty.W celu uruchomienia automatycznego aktualizowania deklaracji należy przejść do zakładki Ustawienia/Firma i zaznaczyć parametr Automatycznie odświeżaj deklaracje:Po wykonaniu tej czynności, każdorazowe przejście do zakładki Moja księgowość/Deklaracje spowoduje przeliczanie deklaracji o nowo zaksięgowane dokumenty lub zmienione uprawnienia systemowe.