W systemie istnieją trzy proste sposoby przekazania faktur kosztowych w formie elektronicznej:


1. Korzystając z aplikacji mobilnej mOrganizer - zdjęcia faktur + udostępnij księgowej (dla posiadaczy telefonów na systemie Android oraz IOS);

2. Wysyłając je na uprzednio zdefiniowany adres e-mail;

3. Wgrywając ręcznie skany do systemu bankowości internetowej.

 


1. Jak korzystać z aplikacji mobilnej

 

  1. Należy pobrać aplikację mobilną ze sklepu Google Play na telefonie typu Android lub ze sklepu App Store na telefonie typu IOS;
  2. Po zalogowaniu do bankowości internetowej przejść do zakładki Mój biznes/UstawieniaObraz zawierający jasne, kuchenka

Opis wygenerowany automatycznie i w sekcji Ustawienia biznesowe/Aplikacja mobilna kliknąć Wygeneruj. Pojawi się wówczas QR kod do połączenia z aplikacją mobilną - będzie aktywny jedynie podczas połączenia z Internetem.  
  3. Włączyć aplikację mobilną - Zdjęcia faktur + Udostępnij księgowej na smartfonie, wybrać opcję Skanuj QR code. Po skierowaniu telefonu na kod, aplikacja uwierzytelni poprawne zalogowanie i poprosi o ustawienie czterocyfrowego PIN-u, który należy potwierdzić lub skorzystać z opcji skanera linii papilarnych.
  4. Aby dodać dokument kosztowy należy wybrać opcję Dodaj wydatek, zrobić zdjęcie faktury i kliknąć Zapisz w celu automatycznej wysyłki dokumentu do systemu. Potwierdzenie wgrania zdjęcia zostanie przesłane na adres e-mail. Weryfikacji przesłanych dokumentów można dokonać w zakładce Moje koszty lub Inbox.


 

 

2. Wysyłanie faktur na zdefiniowany adres e-mail


Po zalogowaniu do systemu bankowości internetowej należy przejść do zakładki Mój biznes/UstawieniaObraz zawierający jasne, kuchenka

Opis wygenerowany automatycznie i w sekcji Ustawienia biznesowe/E-mail do przesyłania skanów skopiować wygenerowany e-mail, aby na ten adres przekazywać wszystkie faktury w formacie pdf.

 

 

Obraz zawierający zrzut ekranu

Opis wygenerowany automatycznie
 

3. Ręczne wgranie faktur do systemu księgowego

 

Po zalogowaniu do systemu należy przejść do zakładki Mój biznes/Inbox i z prawej strony ekranu kliknąć +Wgraj skany.

 

 

 

 

Następnie wgrać pojedynczy dokument lub dokument zbiorczy PDF z dysku komputera. Maksymalny rozmiar pliku: 15MB (dokument pojedynczy) i 100MB (dokument zbiorczy). Akceptowane rozszerzenia plików: PDF, JPG, PNG. Status przetwarzania i księgowania dokumentów przez naszego pracownika widoczny jest w zakładce Wszystkie.