Faktury generowane w systemie zawierają wszystkie obowiązkowe elementy wskazane w ustawie z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług, art. 106e. Wystawiane faktury za pośrednictwem mOrganizera finansów - nie posiadają podpisu. 

Prawidłowo wystawiona faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży według przepisów ustawy o VAT, również nie musi zawierać podpisu ani sprzedawcy ani nabywcy (§ 5 ust. 1 rozporządzenia w sprawie faktur), zatem dopuszczalne jest jej księgowanie.