Twoje dane są w pełni bezpieczne. W trakcie uruchamiania usługi mKsięgowość konieczne jest pisemne wyrażenie zgody na przekazywanie danych, m.in. na temat posiadanych rachunków bankowych oraz realizowanych na nich operacji do partnera usługi - CashDirector S.A, co jest niezbędne do zapewnienia obsługi procesów księgowych przez partnera.