Pierwszy okres rozliczeniowy kończy się z ostatnim dniem miesiąca. Dla kont mKsięgowość Komfort i mKsięgowość Premium opłata naliczana za pierwszy okres rozliczeniowy naliczana jest zgodnie z Tabelą Opłat. Abonament za usługi dodatkowe naliczany jest proporcjonalnie do ilości dni w pierwszym okresie rozliczeniowym. Każdy kolejny okres abonamentowy obejmuje miesiąc kalendarzowy. O ile nic innego nie wynika z regulaminu promocji, z której korzystasz, abonament jest płatny z dołu na podstawie faktury wystawionej przez Super Księgową, w ciągu 7 dni od wysłania faktury na Twój adres e-mail. Dodatkowo do koszyka płatności zostanie dodany przelew za usługę. Klient musi przelew zatwierdzić.