Uprawnienia użytkowników może zmienić właściciel jak również dodać nowego Użytkownika. 

Aby dodać użytkowników, którzy będą pracowali na systemie należy przejść do zakładki Ustawienia/ Zarzadzanie UżytkownikamiWybrać przycisk Dodaj UżytkownikaUzupełnić dane i zatwierdzić przyciskiem ZapiszPo dodaniu użytkownika, konkretny pracownik otrzyma maila z linkiem do aktywacji. Po zalogowaniu się do systemu będzie on miał dostęp do zakładek zgodnych z przypisanym mu stanowiskiem.

 

Każdy dodany pracownik będzie widoczny na głównej liści w zakładce Lista Użytkowników