mKsięgowość mogą aktywować Klienci, którzy spełniają łącznie następujące warunki: 


- firma na uproszczonej księgowości 

- firma będąca jednoosobową działalnością gospodarczą, spółką cywilną, jawną lub partnerską 

- firma posiadająca aktywny rachunek bieżący lub firma, która może zostać klientem Banku (zgodnie z regulaminem rachunków bieżących w mBanku)

- firma rozliczająca się na pełnej księgowości