Po wprowadzeniu wszystkich dokumentów w system w celu przeliczenia danych należy przejść do zakładki Moja księgowość/Zamknij miesiąc.
Na początku ważne jest, aby uruchomić proces kontroli miesiąca aby w systemie wygenerowały się aktualizację wszystkich deklaracji.


Po wykonaniu tej czynności deklaracje, zostaną zaktualizowane dodatkowo dowody wewnętrzne takie jak amortyzacje oraz koszty bankowe zostaną wygenerowane w systemie. W celu weryfikacji wygenerowanych deklaracji PIT, VAT należy sprawdzić dokumenty przechodząc do zakładki Moja księgowość/Deklaracje. W tej zakładce należy również zatwierdzić zaliczkę na podatek dochodowy (PIT). Natomiast zatwierdzenie pliku JPK_V7 następuję z poziomu Moja księgowość/JPK.

Po zatwierdzeniu deklaracji należy wrócić do zakładki Zamknij miesiąc i zamknąć go nakierowując kursorem myszy na przycisk Miesiąc otwarty.

Po zamknięciu miesiąca kolor zmieni się z zielonej barwy, na żółtą, informacja wyświetlana zmieni się na Miesiąc zamknięty.

Zmiana roku


Aby zmienić rok należy rozwinąć listę i wybrać rok do, którego chcemy przejść