Po wprowadzeniu wszystkich dokumentów do systemu w celu przeliczenia danych należy przejść do zakładki 

Moja księgowość/Zamknij miesiąc.
W pierwszym kroku można, ale nie ma konieczności wykonania Zweryfikowania dokumentów, które były wprowadzone w danym miesiącu.

Po wykonaniu tej czynności należy wybrać krok 2 - Uruchom proces kontroli, wówczas zostaną wygenerowane deklaracje (PIT/PPE, DRA ZUS, deklaracja VAT), dowody wewnętrzne, takie jak amortyzacje oraz koszty bankowe. W celu weryfikacji wygenerowanych deklaracji PIT, VAT należy sprawdzić dokumenty przechodząc do zakładki Moja księgowość/Deklaracje. W tej zakładce należy również zatwierdzić zaliczkę na podatek dochodowy (PIT) oraz pobrać wygenerowane deklaracje. Natomiast zatwierdzenie pliku JPK_V7 odbywa się z poziomu Moja księgowość/JPK.

Dodatkowo, z lewej strony zostanie wyświetlona lista z czynnościami, które należy wykonać w celu zamknięcia miesiąca (gdy wszystkie etapy zostaną wykonane, statusy zaktualizują się zmieniając kolor - na zielony)


Po zatwierdzeniu deklaracji należy wrócić do zakładki Zamknij miesiąc i wybrać przycisk Pełne zamknięcie miesiąca.


Zostanie wyświetlone zestawienie wszystkich danych z okresu rozliczeniowego, które należy zatwierdzić przyciskiem Zamknij miesiąc:Po zamknięciu miesiąca kolor kafelka zmieni barwę na żółtą i wyświetli się informacja - Miesiąc zamknięty.Zmiana roku


Aby zmienić rok należy rozwinąć listę i wybrać właściwy.