Zakładka Urealnij terminy FZ umożliwia zmianę daty niezapłaconej faktury kosztowej. Zmiana nie zostanie zawarta w zakładce Moje koszty/Faktury kosztowe, lecz w Asystencie Finansowym. W przypadku niemożliwości opłacenia faktury w terminie z powodu nieotrzymania zapłaty od innego kontrahenta, można urealnić wcześniej ustalony z kontrahentem termin. Zostanie on przesunięty, a wynik finansowy w zakładce Asystent finansowy - zaktualizowany.


Po skierowaniu kursora na fakturę, której termin należy przesunąć, zostaną wyświetlone możliwe opcje do wyboru - oprócz konkretnego terminu płatności, istnieje możliwość zapisu dowolnej daty, klikając w pozycję Inny termin. Po wybraniu tej opcji należy wybrać z kalendarza realny termin opłacenia faktury zakupowej.