W tej zakładce masz możliwość zmiany daty nieopłaconej faktury, gdy dostaniesz informacje od klienta, że nie jest w stanie zapłacić Ci w tym tygodniu za fakturę. Urealniając termin zapłaty, kwota przesunie się zgodnie z zakresem tygodnia w zakładce Asystent/Finansowy więc wynik finansowy będzie bieżący.


Po najechaniu na daną fakturę, której termin płatności chcesz przesunąć masz kilka dostępnych opcji - oprócz możliwości wybrania konkretnego terminu płatności możesz wpisać dowolny termin klikając w pozycje Inny termin. Po wybraniu tej opcji możesz wybrać z kalendarza realny termin opłacenia faktury przez kontrahenta.


W filtrach mamy możliwość ustawienia jakie faktury mają się wyświetlać. Wyświetlone mogą zostać faktury z różnym terminem opóźnienia nawet do połowy roku, a także te które zaznaczymy że są nieściągalne.