Asystent Finansowy - ekran główny

Szczegółowy opis płatności tygodnia

Inne środki

Ważne zadania

Rozlicz operacje bankowe z fakturami


Asystent Finansowy - ekran główny


Po wejściu w zakładkę Asystent finansowy system wyświetli prognozę przychodów i wydatków na najbliższe 4 tygodnie, dzięki czemu będziesz wiedział jak obecnie prezentuje się wynik finansowy.

Szczegółowy opis płatności tygodnia

 1. Informacja odnośnie bieżącego tygodnia wraz z datami, którego dnia się rozpoczyna oraz kończy.
 2. Kolorami oznaczony jest status obecnego tygodnia, związany z wynikiem finansowym salda końcowego.

  Kolorem zielonym oznaczony jest wynik salda końcowego od 0 zł do dowolnego dodatniego wyniku salda
  końcowego.

  Kolorem żółtym oznaczony jest wynik salda końcowego od -2500 PLN do -1 PLN salda końcowego.

  Kolorem czerwonym oznaczony jest wynik salda końcowego od każdej kwoty poniżej -2501 PLN.

 3. Saldo początkowe (Inne środki), z którym zaczynamy prowadzić działalność w programie pozwoli to na zobrazowanie aktualnych wyników finansowych.
 4. Saldo końcowe na dany tydzień.
 5. Pozycja Zobacz pozwala nam szczegółowo poznać, jakie wpłaty i wypłaty czyli przychody i koszty zostały dokonane w każdym tygodniu.


Inne środki


Inne Środki - Aby widzieć aktualny wynik należy dodać kwotę, która mamy na koncie firmowym lub która możemy przeznaczyć na dany miesiąc, pozwoli nam to ocenić bilans zysków na dany okres. W celu zmiany należy nacisnąć przycisk aktualizuj i wpisać kwotę.
Ważne zadania


Faktury, dla których nie zrealizowane zostały płatności, wyświetlane zostają w ważnych zadaniach, które automatycznie przekierowują nas odpowiednio do zakładek Urealnij terminy FS (faktur sprzedaży) oraz Urealnij terminy FZ (faktur zakupu).

Rozlicz operacje bankowe z fakturami


Po wciśnięciu przycisku Rozlicz przekieruje nas do Asystenta Finansowy Rozliczenia