W celu wprowadzenia środka trwałego należy przejść do zakładki Moja księgowość/Środki trwałe i kliknąć przycisk Dodaj środek trwały.Pozycje, które należy obowiązkowo uzupełnić to:

 • Numer ŚT- przedsiębiorca indywidualnie stosuje określoną numerację środków trwałych
 • Nazwa środka trwałego
 • Rodzaj (środek trwały, wyposażenie, wartości niematerialne i prawne)
 • Dokument zakupu lub Nr dokumentu zakupu spoza systemu
 • Typ środka trwałego- określenie typu środka trwałego
 • Nr inwentarzowy
 • KST- symbol Klasyfikacji Środków Trwałych, pole jest automatycznie wypełnione po wybraniu typu środka trwałego
 • Wartość początkowa zakupu- stanowi podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych
 • Data przyjęcia do użytkowania
 • Typ amortyzacji
 • Stopa amortyzacji
 • Współczynnik