Kasa fiskalna jest używana przez coraz większą liczbę przedsiębiorców. Wielu z nich może skorzystać ze zwolnienia, informacje na ten temat zawarte są w  Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, które weszło w życie dnia 01.01.2019 roku.


Aby móc skorzystać ze zwolnienia konieczne jest prowadzenie szczegółowej ewidencji sprzedaży, np. w Excelu lub w zeszycie i zapisywać datę sprzedaży, podstawowe dane klienta oraz nazwę towaru i jego kwotę. 


W systemie natomiast wprowadza się podsumowanie takich transakcji na koniec każdego miesiąca. Należy przejść do zakładki Fakturowanie/Faktury i kliknąć przycisk Wystaw fakturę. Następnie skorzystać z szablonu: Sprzedaż dla osób fizycznych nieewidencjonowana na kasie fiskalnej.Zwolnienie z kasy przysługuje także w przypadku, gdy wszystkie transakcje opłacane są przelewem.