W zakładce Moja księgowość/Zamknij miesiąc występują następujące oznaczenia miesięcy: 


Kolor szary oznacza okres sprzed rozpoczęcia korzystania z systemu. W przypadku, gdy istnieje potrzeba wprowadzenia dokumentów do takiego miesiąca należy przejść do zakładki Ustawienia/Bilans otwarcia PIT i zmienić datę w punkcie 1. Zaczynam prowadzić księgowość w tej aplikacji od miesiąca:Kolorem żółtym zaznaczone są wszystkie zamknięte okresy. Użytkownik ma możliwość otworzenia wcześniej zamkniętego miesiąca. W tym celu należy kliknąć na wybrany miesiąc, a następnie na Miesiąc zamknięty (Krok 3). Wówczas pojawi się nowe okno wymagające potwierdzenia akcji - Otwórz miesiąc.Kolor zielony dotyczy otwartych okresów, czyli takich, które nie zostały jeszcze rozliczone. W momencie wystawiania faktury system automatycznie sugeruje otwarty okres księgowy.