Aby wystawić korektę do faktury sprzedaży należy:


1. Przejść do zakładki Fakturowanie/Faktury;

2. Kliknąć na fakturę, która będzie korygowana oraz wybrać opcję Korekta;3. Uzupełnić wymagane pola (daty, przyczyna korekty, dane w punkcie JEST);

Przy wystawieniu faktury korekty istotna jest data dostarczenia dokumentu. Konieczne jest wystawienie korekty do 15 dnia miesiąca po miesiącu, w którym nastąpiła sprzedaż, bądź 30 dni przed wystąpieniem sprzedaży. Według tej daty, dokument zostanie uwzględniony w PKPiR.4. Wybranie przycisku Wystaw:Faktura korygująca będzie widoczna w zakładce Fakturowanie/Faktury.