Od 1 stycznia 2022 roku składka zdrowotna nie podlega odliczeniu od podatku


Księgowanie składki ZUS 52 do 31.12.2021

Składka na ubezpieczenie zdrowotne (ZUS 52) zawsze księgowana jest do zaliczki po tym jak zostanie ona opłacona lub oznaczona jako opłacona w systemie. 


Zapłacona składka widoczna jest w wydruku zaliczki jako Ubezpieczenie zdrowotne zapłacone. Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9,00% podstawy wymiaru wyliczanej co roku.Podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia 7,5% podstawy wymiaru. W wydruku zaliczki kwota ta widoczna jest jako Ubezpieczenie zdrowotne do odliczania. Jej wysokość jest kalkulowana automatycznie i odejmowana od podstawy opodatkowania.