Aby usprawnić wyszukiwanie pozycji wymagających ingerencji Użytkownika i ułatwić łączenie operacji bankowych z dokumentami - zostały wprowadzone następujące filtry:Nieznany kontrahent będzie aktywny, gdy dla określonych operacji bankowych nie zostanie automatycznie rozpoznany przez system. Kliknięcie w czerwony przycisk Nieznany kontrahent spowoduje wyświetlenie takich pozycji. Nierozpoznane automatycznie przez system operacje bankowe powinny zostać rozpoznane ręcznie. W tym celu należy odszukać daną operację bankową korzystając z filtrów i kliknąć przycisk Rozpoznaj kontrahenta. Po wyświetleniu nowego okna - Wybierz kontrahenta - można dodać z listy lub zdefiniować nowego, klikając przycisk Dodaj kontrahenta. Gdy zostanie rozpoznany i będą istnieć dla niego nierozliczone dokumenty, zostaną one wyświetlone z lewej strony w sekcji Dokumenty.


Rozlicz dokumenty/zapłaty pozwala na szybkie odfiltrowanie tylko nierozliczonych pozycji. Z lewej strony wyświetlane są dokumenty, natomiast z prawej - widnieją operacje bankowe wymagające połączenia z odpowiednim dokumentem.