W 2014 roku została zniesiona konieczność wystawiania rachunków. W związku z tym zgodnie z przepisami nie ma obowiązku zamieszczania na dokumencie nazwy faktura; podatnik zwolniony od podatku od towarów i usług jest zobowiązany wystawić dokument, który zgodnie z przepisami będzie zawierał dane wymagane dla faktury, czyli:

  • Nazwę firmy;
  • Adres firmy;
  • Numer NIP.


Niezależnie od tego, czy dokument zostanie nazwany fakturą, czy rachunkiem, w tym przypadku będzie traktowany na równi z fakturą - zgodnie z informacją od Ministerstwa Finansów.