Skorzystanie z możliwości wyboru kwoty, od której ma być obliczany dokument, dostępne jest podczas wystawiania faktury poprzez wybranie opcji przy Sposobie obliczania dokumentuSposób obliczania dokumentu od kwoty brutto - umożliwia wyliczenie kwoty netto od wprowadzonej kwoty brutto po wybraniu stawki VAT.


Sposób obliczania dokumentu od kwoty netto - umożliwia wyliczenie kwoty brutto od wprowadzonej kwoty netto po wybraniu stawki VAT.

W formularzu standardowym natomiast, należy wybrać z listy rozwijanej opcję, aby ustawić, czy kwota ma być liczona od kwoty netto lub kwoty brutto. Lista rozwijana znajduję się tuż przy Cenie.