W przypadku sprzedaży pojazdu należy przejść do zakładki Moja księgowość/Podsumowanie i dokonać edycji jego parametrów poprzez wybór przycisku Pojazdy z lewej strony ekranu:
Następnie kliknąć przycisk Edytuj. We właściwościach pojazdu dokonać zmiany statusu na Nieaktywny. 


W przypadku, gdy pojazd wprowadzony był również jako środek trwały należy w zakładce Moja księgowość/Środki trwałewybrać opcję Edytuj i wprowadzić datę likwidacji.W celu zablokowania dalszej amortyzacji środka trwałego uzupełnić Umorzenie podatkowe z poprzedniego systemu i Umorzenie bilansowe z poprzedniego systemu wpisując kwotę, która nie została umorzona do danej chwili.Niezamortyzowana część środka trwałego zostanie ujęta w kosztach na podstawie automatycznie wygenerowanego dowodu wewnętrznego.