W przypadku gdy pojazd został sprzedany należy przejść do zakładki Moja księgowość/Podsumowanie. Następnie po lewej stronie ekranu proszę wybrać Pojazdy. 
Następnie wybrany pojazd należy ustawić jako Nieaktywny. 


W przypadku, gdy pojazd wprowadzony był również jako środek trwały należ w zakładce Moja księgowość/Środki trwałewybrać opcję Edytuj i wprowadzić datę likwidacji.Aby Środek trwały nie amortyzował się należy uzupełnić Umorzenie podatkowe z poprzedniego systemu i Umorzenie bilansowe z poprzedniego systemu wpisując kwotę, która nie została umorzona do danej chwili.Sprzedając pojazd dodatkowo należy zaksięgować wydatek w zakładce Faktury kosztowe/Dodaj wydatek korzystając z szablonu Amortyzacja.Należy zaksięgować tylko niezamortyzowaną część.