W przypadku gdy pojazd został sprzedany należy przejść do zakładki Moja księgowość/Podsumowanie i dokonać edycji jego parametrów. W tym celu po lewej stronie ekranu proszę wybrać Pojazdy. 
Następnie na wybranym pojeździe kliknąć przycisk Edytuj. We właściwościach pojazdu należy zmienić jest status na Nieaktywny. 


W przypadku, gdy pojazd wprowadzony był również jako środek trwały należ w zakładce Moja księgowość/Środki trwałewybrać opcję Edytuj i wprowadzić datę likwidacji.W celu zablokowania dalszej amortyzacji Środka trwałego należy uzupełnić Umorzenie podatkowe z poprzedniego systemu i Umorzenie bilansowe z poprzedniego systemu wpisując kwotę, która nie została umorzona do danej chwili.Niezamortyzowana część środka trwałego zostanie ujęta w kosztach na podstawie automatycznie wygenerowanego dowodu wewnętrznego.