W przypadku gdy kwota wolna nie zostanie uwzględniona w wyliczeniu zaliczki na zasadach ogólnych należy zwrócić uwagę na poniższe wskazówki:


1. Może być to spowodowane brakiem daty w parametrze Uwzględnij kwotę wolną

W celu weryfikacji należy przejść do zakładki Ustawienia/ Właściciel. Przy parametrze Uwzględnij kwotę wolną należy kliknąć przycisk Zmień
Następnie proszę wprowadzić odpowiedni zakres dat.Data od to pierwszy dzień miesiąca, w którym chcemy uwzględnić kwotę wolną w wyliczeniu zaliczki,  z kolei Data do oznacza datę do kiedy chcemy, aby kwota wolna była odejmowana od zaliczki lub dość odległą datę w przyszłości (np. 2026-12-31). Parametr ten może zostać w dowolnym czasie edytowany. Po kliknięciu w Zapisz parametr zostanie podany i wyświetli się poniżej w sekcji Istniejące wpisy.2. Błędna data

W polu Data od koniecznie należy wybrać pierwszy dzień miesiąca, od którego chcemy uwzględnić kwotę wolną, gdyż kwota obejmuje tylko pełne miesiące.Wpisanie parametru daty od kolejnego dnia miesiąca (2,3,4...) powoduje naliczanie kwoty wolnej od kolejnego pełnego miesiąca.3. Użytkownik jest ryczałtowcem/opodatkowany kartą podatkową/opodatkowany podatkiem liniowym.

Z odliczenia kwoty wolnej od podatku mogą skorzystać jedynie podatnicy, których dochody są opodatkowane według skali podatkowej. W przypadku gdy podatnik ma kilka źródeł dochodów, które są opodatkowane różnymi sposobami np. kartą podatkową i według skali podatkowej, podatnik także może odliczyć kwotę wolną od podatku, ale wyłącznie za dochód rozliczany według skali.