Do zakładki Rozrachunki przekazywane są wszystkie Operacje bankowe z konta firmowego mBank, w tym płatności kartą. W celu sprawniejszego łączenia operacji bankowych z dokumentami możemy korzystać z filtrów. 


                                                           

Dostępne filtry to:
Zakres dokumentów - pozwala na ograniczenie ilości dokumentów do zaznaczonego zakresu


Zakres operacji - pozwala na ograniczenie ilości  operacji bankowych do zaznaczonego zakresu


Ukryj rozliczone - powoduje ukrycie operacji bankowych powiązanych z rozliczonymi dokumentami, opcja przydatna w przypadku występowania dużej ilości dokumentów i operacji od jednego kontrahenta


Rodzaj operacji - pozwala na wyświetlenie jedynie operacji przychodowych, operacji kosztowych lub wszystkich pozycji wyciągu bankowego


Kontrahenci - możliwość ograniczenia rozliczenia dla jednego lub kilku wybranych kontrahentów.


Z wszystkich filtrów można korzystać jednocześnie. Przykładowo - jeśli chcemy połączyć płatność z września za podatek VAT-7 z operacją bankową możemy ograniczyć zakres dat, zaznaczyć kontrahenta Urząd Skarbowy i ukryć już rozliczone operacje.