Do zakładki Rozliczenia przekazywane są wszystkie Operacje bankowe z konta firmowego mBank, w tym płatności kartą. W celu sprawniejszego łączenia operacji bankowych z dokumentami możemy korzystać z filtrów.


                                                           

Dostępne filtry to:

  • Zakres dokumentów - pozwala na ograniczenie ilości dokumentów do zaznaczonego zakresu;

  • Zakres operacji - pozwala na ograniczenie ilości operacji bankowych do zaznaczonego zakresu;

  • Ukryj rozliczone - powoduje ukrycie operacji bankowych powiązanych z rozliczonymi dokumentami. Opcja przydatna w przypadku występowania dużej ilości dokumentów i operacji od jednego kontrahenta;

  • Rodzaj operacji - pozwala na wyświetlenie jedynie operacji przychodowych, operacji kosztowych lub wszystkich pozycji wyciągu bankowego;

  • Kontrahenci - możliwość ograniczenia rozliczenia dla jednego lub kilku wybranych kontrahentów.


Z wszystkich dostępnych filtrów można korzystać jednocześnie. Na przykład - połączyć płatność z września za podatek VAT-7 z operacją bankową - można ograniczyć zakres dat, zaznaczyć kontrahenta "Urząd Skarbowy" i ukryć już rozliczone operacje.