Deklaracji VAT 7 nie wysyłamy już do Urzędu Skarbowego od Października 2020 roku, zamiast deklaracji

należy wysyłać plik JPK V7, który zawiera również część deklaracyjną. 


Niewysłany

Czeka na UPO

Wysyłane elektronicznie

Błąd

Czeka na wysyłkę elektroniczną - bramka testowa

Wysłane elektronicznie - bramka testowa

Wysłane pocztą/Dostarczone osobiście


W zakładce Moja księgowość/Deklaracje każda deklaracja VAT posiada status wysyłki, w systemie oznaczone skrótem Wys. Poniżej omówione zostały najczęściej pojawiające się symbole.


Niewysłany


Deklaracja została automatycznie wygenerowana na podstawie wprowadzonych w systemie dokumentów, nie została jeszcze przekazana do US drogą elektroniczną.Czeka na UPO


Deklaracja została zatwierdzona i wysłana na bramkę Ministerstwa Finansów, jeśli zostanie zweryfikowana pozytywnie Urzędowe Poświadczenie Odbioru zostanie wysłane na adres e-mail osoby kontaktowej podany w zakładce Ustawienia/Firma, status zostanie zaktualizowany do Wysłane elektronicznie. W przypadku problemów wyświetlony zostanie status Błąd wraz z kodem go opisującym oraz wysłany e-mail o temacie: superKsiegowa - ! WAŻNE - BRAK UPO: Deklaracja [typ deklaracji] za okres [YYYY]/[MM].Wysłane elektronicznie


Deklaracja została poprawnie odebrana przez bramkę Ministerstwa Finansów, zostało do niej wygenerowane UPO i wysłane na adres e-mail osoby kontaktowej podany w zakładce Ustawienia/Firma.


Błąd


Deklaracja nie została odebrana przez bramkę Ministerstwa Finansów z powodu wystąpienia błędu. Kod błędu wyświetlony zostanie po skierowaniu kursora na status (np. Błąd 414 - weryfikacja negatywna).


Czeka na wysyłkę elektroniczną - bramka testowa


Deklaracja została wstawiona do wysyłki na bramkę testową, ponieważ w zakładce Ustawienia/eDeklaracje zaznaczony został parametr Wysyłaj eDeklaracje na bramkę testową Ministerstwa Finansów. Gdy deklaracja zostanie odebrana, status zostanie zaktualizowany na Wysłana elektronicznie - bramka testowa.Wysłana elektronicznie - bramka testowa 


Deklaracja została odebrana przez bramkę testową Ministerstwa Finansów. Na adres e-mail osoby kontaktowej podany w zakładce Ustawienia/Firma zostało wysłane testowe UPO o temacie: superKsiegowa: !!TESTOWE UPO - Deklaracja VAT za okres [YYYY]/[MM]. Należy pamiętać, że funkcjonalność ta, służy tylko do testowania wysyłki - deklaracja nie zostanie przekazana do właściwego US.Wysłane pocztą/Dostarczone osobiście


Status ustawiany ręcznie przez Użytkownika w przypadku, gdy deklaracja została dostarczona do US z pominięciem systemu mKsięgowość (pocztą, dostarczona osobiście, czy elektronicznie z innego systemu). Wyświetlana data dostarczenia zapisywana jest z dnia wykonania operacji.