Nierozpoznane automatycznie przez system operacje bankowe powinny zostać rozpoznane ręcznie. W tym celu należy wybrać opcję Nieznany kontrahent, a następnie w oknie operacji bankowej kliknąć w przycisk Rozpoznaj kontrahenta.


Operacje bankowe mogą zostać nierozpoznane, np. gdy w bazie kontrahentów nie występuje określony podmiot, nie posiada on numeru rachunku bankowego lub płatność dokonana jest przez serwis pośredniczący (Dotpay, PayU, PayPal).


Po wyświetleniu nowego okna - Wybierz kontrahenta - można wybrać z listy lub dodać nowego, klikając w przycisk Dodaj kontrahenta.Gdy kontrahent zostanie rozpoznany i będą istnieć dla niego nierozliczone dokumenty - zostaną one wyświetlone po lewej stronie w sekcji Dokumenty.