Dokumenty w systemie mOrganizer Finansów mogą być rozliczone poprzez dodanie płatności ręcznej lub połączenie operacji bankowej z dokumentem w zakładce Asystent finansowy/Rozliczenia


Ręcznie dodane płatności można usunąć w zakładce Faktury sprzedaży lub faktury kosztowe po skierowaniu kursora na dokument i wybraniu opcji RozliczeniaPo przejściu do Listy płatności należy kliknąć w przycisk Usuń w kolumnie Akcje. Płatności te, opisane są na liście jako Płatność dokumentu.
Płatności dodane automatycznie - po opłaceniu z konta firmowego w formie przelewu można usunąć w analogiczny sposób lub w zakładce Asystent Finansowy/Rozliczenia

Po odnalezieniu danego połączenia przy pomocy filtrów należy kliknąć w przycisk Usuń połączenie.Rozłączenie płatności z operacją bankową spowoduje także aktualizację statusu dokumentu we właściwej zakładce