System oferuje możliwość pobrania danych polskich kontrahentów z bazy GUS na podstawie NIP - bez konieczności ręcznego wprowadzania. W celu dodania kontrahenta należy przejść do zakładki Fakturowanie/Kontrahenci i kliknąć przycisk Dodaj kontrahenta. Po wpisaniu numeru NIP i kliknięciu w ikonę lupy, dane zostaną pobrane. W celu pobrania danych wystarczy jedynie wpisać NIP i kliknąć w przycisk lupki.Informacje mogą być również wprowadzone ręcznie. Dotyczy to zwłaszcza przypadków, gdy wprowadzane dane dotyczą osoby fizycznej nieposiadającej NIP. Wówczas przed zapisaniem zmian należy zaznaczyć pole Osoba prywatna.Także w przypadku kontrahenta zagranicznego dane z bazy GUS nie zostaną pobrane. Należy pamiętać, aby wprowadzić właściwy kraj - jest on istotny dla tworzenia deklaracji VAT-UE.Oprócz danych kontaktowych można zapisać:


  • Rodzaj płatności i Termin płatności - będą automatycznie sugerowane dla każdej wystawianej faktury dla danego kontrahenta;
  • Rachunek bankowy - w przypadku otrzymania płatności od kontrahenta system automatycznie rozpozna ją i podepnie pod właściwy dokument; w przypadku braku numeru rachunku operację bankową będzie można połączyć z dokumentem w zakładce Rozrachunki;
  • E-mail - będzie sugerowany zawsze, w przypadku wysyłki faktury drogą elektroniczną.