Użytkownik w każdej chwili może wyrazić lub odwołać zgodę na komunikację marketingową. Ze względów bezpieczeństwa wymagana jest autoryzacja poprzez kod SMS, dlatego zmian może dokonać jedynie sam zainteresowany. Zgody dotyczą indywidualnie przygotowywanych ofert oraz przesyłania informacji handlowych. W celu dokonania zmian należy przejść do Ustawienia/Zgody i zmienić odpowiedni parametr - wówczas pojawi się przycisk Zapisz.Kliknięcie czerwonego przycisku Zapisz spowoduje wysłanie kodu SMS na numer telefonu podany w Ustawienia/Dane kontaktowe. Zabezpieczenie to daje Użytkownikowi pewność, że jedynie on może dokonać zmian dotyczących tak istotnej kwestii jak komunikacja marketingowa.


Po wpisaniu otrzymanego kodu w pole Kod SMS i wybranie przycisku Zapisz pojawi się potwierdzenie zachowania zmian.