W przypadku wystąpienia straty z prowadzonej działalności istnieje możliwość odliczenia jej w pięciu kolejnych latach podatkowych. Od 2021 roku jest opcja odliczenia 100% strat z lat 2019 oraz 2020, natomiast w  latach 2016-2018 można odliczyć 50% strat. W celu uzupełniania straty należy przejść do Ustawienia/ Właściciel. Każdy rok podatkowy w systemie daje możliwość wprowadzenia strat za pięć poprzednich lat. W roku podatkowym 2021 jest możliwość odliczenia strat za lata 2016-2020.


System odlicza zawsze kwotę wpisaną w pole strata w wysokości 50% mimo iż w latach 2019 oraz 2020 można odliczyć 100%. Należy wtedy w systemie wpisać dwukrotność kwoty, aby system poprawnie wyliczył stratę oraz w polu odliczono połowę, która widnieje z powodu wpisania podwojonej kwoty strat.


Przykład 1

W celu wprowadzania straty za 2019 rok w wysokości 12500 zł, która została odliczona w roku 2020 należy uzupełnić w ustawieniach 2020 r. wartość straty w polu Strata w 2019 jako 25000 zł oraz wartość odliczoną z danego roku w tej samej linii w polu Odliczono 12500 zł.


Wybieramy dany rok :

Następnie w startach wpisujemy dwukrotność kwoty aby została odjęta poprawna wartość, a w polu odliczono drugą połowę kwoty.


Po uruchomieniu procesu kontroli na 2020 rok zostanie wykazana strata 12500 zł


Przykład 2


Pan Jan Kowalski uzyskał następujące wyniki:

  • 2018 rok - strata 5000
  • 2019 rok - dochód 3000
  • 2020 rok - strata 8000

Zgodnie z przepisami Pan Jan może rozliczyć w stratę w ciągu 5 lat, w 2021 roku może rozliczyć pozostałe 50 % z 2018 roku oraz 100% z 2020 roku.

Poprawne zapisy wyglądają tak : 

w roku 2021 :w roku 2020:


w roku 2019: