Kwota wolna może być rozliczona przy wyliczeniu zaliczki na zasadach ogólnych lub odjęta bezpośrednio od deklaracji rocznej. W celu odliczenia kwoty wolnej bezpośrednio w zaliczkach, należy przejść do zakładki Ustawienia/ Właściciel i przy parametrze Uwzględnij kwotę wolną należy wybrać przycisk Zmień.Następnie należy wprowadzić zakres dat - Data od to pierwszy dzień miesiąca, w którym chcemy uwzględnić kwotę wolną w wyliczeniu zaliczki, Data do- data do kiedy chcemy, aby kwota ta była od zaliczki odejmowana lub odległa data w przyszłości (np. 2030-12-31) - parametr ten może zostać w dowolnym czasie edytowany.Po kliknięciu Zapisz parametr zostanie dodany i wyświetli się poniżej w sekcji Istniejące wpisy.