System umożliwia rozliczanie spółek. Domyślnie po przejściu do zakładki Ustawienia/Właściciel udział procentowy wynosi 100%. W celu jego edycji należy nakierować kursor na dane i kliknąć przycisk Edytuj.W sekcji Dane podatkowe można edytować udział po wybraniu przycisku Zmień.Po powrocie do listy wspólników należy kliknąć przycisk Dodaj właściciela i uzupełnić dane. W procesie wyliczenia podatku system będzie generować zaliczki na podatek oraz składki ZUS dla wszystkich wspólników.