Bilans otwarcia VAT należy uzupełnić w przypadku, gdy w ostatniej deklaracji sporządzanej w poprzednim systemie wystąpiła kwota do przeniesienia, istnieją dokumenty w rejestrze VAT, których obowiązek podatkowy powstaje w następnym miesiącu lub podatnik prowadzi działalność mieszaną, tzn. opodatkowaną i zwolnioną z VAT.
Jeśli poprzedni rok był prowadzony w naszym systemie, nadwyżka VAT z poprzedniej deklaracji automatycznie zostanie przniesiona na kolejny rok. W bilansie otwarcia VAT należy pozostawić 0 oraz zapisać zmiany.