Metoda kasowa to szczególny sposób rozliczania VAT, polegający na możliwości odliczenia lub naliczenia VAT dopiero w momencie otrzymania zapłaty lub otrzymania płatności. W celu jej ustawienia w systemie należy przejść do Ustawienia/Firma.


Po wybraniu Zmień należy ustawić właściwy zakres dat, zaznaczyć metodę kasową i kliknąć Zapisz. Wpis zostanie dodany i pojawi się poniżej w sekcji Istniejące wpisy.Po ustawieniu metody kasowej na podglądzie dokumentu nie utworzy się wpis do rejestru VAT. Technicznie w systemie zapis taki powstaje z rokiem 0.

Po dodaniu płatności i uruchomieniu procesu kontroli miesiąca zostanie utworzony wpis do rejestru VAT odpowiadający dacie dokonania zapłaty. Na podglądzie dokumentu znajdzie się informacja o metodzie kasowej (MK), dacie płatności (data w formacie DD-MM-RR) oraz jej kwocie.