Zadania to lista zaleceń, które generuje system podczas uruchomienia procesu kontroli miesiąca w celu powiadomienia użytkownika, jakie czynności należy wykonać dla poprawnego sparametryzowania systemu, wyliczenia podatków oraz kontroli płatności. Panel zadań jest wyświetlany w prawej górnej części ekranu obok Ustawień.


Liczba zadań aktualizowana jest natychmiastowo po ich zamknięciu ręcznym lub automatycznie co 10 minut po zamknięciu zadania przez system.

W celu zobaczenia sugestii systemu należy najechać na określoną pozycję i kliknąć na nią:Zadania są aktualizowane w czasie odświeżenia parametrów systemu. Akcja ta jest wykonywana automatycznie po zalogowaniu się do księgowości, po kliknięciu w przycisk Odśwież w zakładce Pulpit lub uruchomieniu procesu kontroli w Moja księgowość/ Zamknij miesiąc. 


Po odksięgowaniu dokumentu sprzedaży pojawiło się zadanie o konieczności jego zatwierdzenia: Zaksięguj robocze wersje faktur sprzedaży. Samo zatwierdzenie lub usunięcie dokumentu nie spowoduje aktualizacji z zadania. Stanie się to dopiero po odświeżeniu parametrów, np. w czasie uruchomienia procesu kontroli zamknięcia miesiąca.


Po wykonaniu zadania nie są usuwane, ale aktualizowany jest ich status, tak aby użytkownik mógł znaleźć w historii wszystkie wykonane akcje. Dostępne statusy to:

  • Niewykonane - zadania, które należy wykonać 


  • Wykonane - zadania wykonane i zarchiwizowane


  • Odrzucone - zadania odrzucone przez użytkownika jako nieistotne
     

Zadania mają także priorytet:

  • Średni - nie mają wpływu na poprawność wyliczeń podatków, ale pozwalają na kontrolę płynności finansowej (np. Wyślij monit/wezwanie do zapłaty) lub zmniejszyć wysokość podatków (np. Obniż podatki: zaksięguj dokumenty kosztowe)  • Wysoki - mają wpływ na poprawność wyliczenia podatków, dotyczą uzupełnienia wszystkich parametrów konta (np. Kontrola miesiąca: brak ustawień czy firma jest podatnikiem VAT), zapłaty za ZUS czy zatwierdzenia deklaracji VAT i zaliczek na podatek dochodowy