W przypadku, gdy inny podmiot jest płatnikiem faktury, a inny jej nabywcą, wówczas informacje takie należy zdefiniować na profilu kontrahenta. W zakładce Fakturowanie/Kontrahenci zarówno płatnik jak i nabywca powinien znajdować się na liście kontrahentów. Następnie należy wybrać kontrahenta, który będzie nabywcą i dokonać jego edycji. W polu Płatnik wybieramy właściwy podmiot z listy.

Po zapisaniu zmian w wydruku faktury pojawi się zarówno Nabywca, jak i Płatnik.