W przypadku konieczności uwzględnienia, oprócz kontrahenta, odbiorcy na fakturze sprzedaży należy kliknąć w pole Odbiorca na formularzu faktury i wybrać z utworzonej listy lub dodać nowego.

 


Odbiorca faktury jest podmiotem odpowiedzialnym za odbiór towarów lub usług, który nie jest stroną transakcji w kontekście podatkowym. 


W celu przypisania odbiorcy do danego kontrahenta należy zaznaczyć opcję Ustaw jako domyślny
Przydzielenie właściwego odbiorcy możliwe jest również na profilu kontrahenta. W pierwszym kroku należy wprowadzić do systemu odbiorcę, a następnie wybrać kontrahenta, który będzie nabywcą i dokonać jego edycji. W polu Odbiorca wybieramy właściwy podmiot z listy:Po zapisaniu zmian na wydruku faktury pojawi się zarówno Nadawca, jak i Odbiorca: