W przypadku zawieszenia działalności gospodarczej należy wprowadzić właściwe okresy zawieszenia w zakładce Ustawienia/Firma.



Należy kliknąć przycisk Zmień, wprowadzić okres zawieszenia działalności i zapisać zmianę.



W czasie zawieszenia system nie będzie generować automatycznych dokumentów, takich jak DW ZUS, odpisy amortyzacyjne czy deklaracje.