Zmieniając dane kontrahenta możemy skorzystać z dwóch opcji - korekty oraz zmiany danych.


Korekta - koryguje dane także na wydruku wcześniejszych faktur. Z opcji tej można skorzystać na przykład, gdy kontrahent zmienił adres e-mail i nie korzysta już z poprzedniego. W bazie jeden adres zostanie zastąpiony drugim. Wysyłając dowolną fakturę do kontrahenta trafi ona na właściwą skrzynkę odbiorczą.


Zmiana danychna wydruku wcześniej wystawionych faktur drukowane będą dane sprzed zmiany, wszystkie późniejsze faktury będą generowane z nowymi danymi. Z opcji tej korzystamy na przykład, gdy kontrahent zmieni adres prowadzenia działalności. W bazie systemu zostanie utworzony nowy rekord, faktury przed  będą drukowane z poprzednim adresem, faktury po zmianie - z nowym.