Zgodnie z art 87 ustawy o VAT występuje 5 terminów zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym:

  • 15 dni - jest to skrócony termin, o który może starać się każdy podatnik spełniający łącznie dziesięć warunków wynikających z przepisów art. 87 ust. 6e ustawy o VAT;
  • 25 dni - jest to skrócony termin, o który może starać się każdy podatnik spełniający łącznie sześć warunków wynikających z przepisów art. 87 ust. 6 ustawy o VAT;
  • 40 dni - jest to skrócony termin, o który może starać się każdy podatnik korzystający z wystawiania faktur ustrukturyzowanych  za pośrednictwem tzw. Krajowego Systemu e-Faktur oraz spełniający łącznie pięć warunków wynikających z przepisów art. 87 ust. 5b-5d ustawy o VAT;
  • 60 dni - jest to podstawowy termin. Prawo do zwrotu przysługuje od momentu złożenia deklaracji. Nie mają tutaj znaczenia - rodzaj dokonanych zakupów, stawka podatkowa sprzedawanych towarów i usług lub realizacja świadczenia usług czy też dostawy towarów za granicą kraju bez dokonywania sprzedaży opodatkowanej;
  • 180 dni - jest to wydłużony termin, występujący wówczas, gdy podatnik w danym okresie rozliczeniowym nie wykonał żadnych czynności opodatkowanych, ale zrealizował zakupy związane z działalnością opodatkowaną uprawniającą do odliczenia podatku naliczonego.


W celu wygenerowania zwrotu należy przejść do zakładki Moja księgowość/Deklaracje oznaczyć deklarację VAT poprzez opcję Zaznacz wiele, a następnie rozwinąć Opcje zaawansowane  i wybrać  Zwrot VAT:Następnie należy uzupełnić pozycję Kwota VAT do zwrotu, wybrać Zwrot w terminie lub Sugeruj zwrot. Kolejnym krokiem jest oznaczenie powodu zwrotu bądź napisanie uzasadnienia złożenia wniosku, a następnie wybranie przycisku Zatwierdź.


Jeśli:

  • Deklaracja nie została zatwierdzona - po wydrukowaniu deklaracji kwota VAT do zwrotu znajdzie się we właściwym polu;
  • Deklaracja została zatwierdzona - po uruchomieniu procesu kontroli zamknięcia miesiąca zostanie wygenerowana deklaracja korygująca - kwota VAT do zwrotu znajdzie się we właściwym polu.