Logo  

Szczegółowe wymagania techniczne logo oraz tła faktury  

Kolor elementów faktury


System mOrganizer Finansów pozwala na modyfikację wyglądu faktury poprzez zmianę tła, koloru elementów faktury oraz wgranie własnego logo.

Logo


Logotyp zawsze drukowany jest w lewym górnym rogu faktury. W celu poprawnego i czytelnego wydrukowania logo, plik powinien spełniać minimalne wymagania techniczne, w tym rozmiar nie powinien przekroczyć 1MB. Dozwolone rozszerzenia to: jpg, png. Podczas wprowadzania logo zostaje wyświetlony adres C:\FAKEPATH\nazwa_pliku, który pojawia się standardowo. Po zapisaniu zmian klikając w przycisk Zapisz w zakładce widoczne będzie logo.


Szczegółowe wymagania techniczne logo oraz tła faktury


Logotyp jest umieszczany centralnie (wyśrodkowany w pionie i poziomie) w pudełku o (ustalonej) szerokości 92,20 mm i maksymalnej wysokości 48,20 mm. Wysokość logotypu jest zmienna i wynosi maksymalnie 46,00 mm. Wysokość jest ustalana z jego skalowania, które jest wykonywane bez zmiany proporcji, czyli z zachowaniem stosunku wysokości do szerokości oryginału tak, aby wysokość przeskalowanego logotypu nie przekraczała 46,00 mm ani nie była większa od szerokości pudełka (92,20 mm). Najlepszą jakość logotypu można uzyskać, jeśli jest wykonany w krzywych i dostarczony formacie PDF lub EPS. Format PNG jest punktowy (pixele); rozdzielczość 600 dpi wydaje się być najlepszą, najekonomiczniejszą. Większa ("lepsza") jest nadmiarowa, ponieważ PDF faktury jest produkowany w rozdzielczości 600 dpi. Rozdzielczość mniejsza od 300 dpi może nie zapewnić właściwej jakości wydruku logo na fakturze.  

Dozwolonym rozszerzeniem tła faktury jest PDF a jego maksymalny rozmiar to 2 MB. Kolor elementów faktury


System pozwala na wybranie dowolnego koloru tła elementów faktury z dostępnego panelu. Na początku należy wybrać dominujący kolor na suwaku po prawej stronie, a następnie właściwy odcień w kwadracie po lewej. Wybrany przez nas kolor zostanie wyświetlony w prostokątnym polu na dole, także w zapisie informatycznym. Wybrany kolor nie może być zbyt ciemny, ponieważ wówczas dane na fakturze będą nieczytelne, zwłaszcza przy czarno-białym wydruku.